Thang Tải Khách

Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới
Hotline hỗ trợ : 0918.623.168
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - THANG TẢI KHÁCH
                   
Type Capacity Speed Counter weight position Entrance Car internal Hoisway
Tải trọng m/min Giếng thang
Loại Kg Người Tốc độ Vị trí đối trọng Cửa KT Cabin X x Y OH PIT
Persons m/phút (A x B) mm mm mm
P5 350 5 60 Sau / Rear 700 1100x900 1500x1500 4000 1400
90 1100x1000 1500x1600 4200 1500
60 Hông / Side 700 1100x900 1800x1250 4000 1400
90 1100x1000 1800x1350 4200 1500
P6 450 6 60 Sau / Rear 700 1200x1000 1600x1600 4000 1400
90 800 1400x1000 1800x1600 4200 1500
60 Hông / Side 700 1200x1000 1900x1350 4000 1400
90 800 1400x1000 2100x1350 4200 1500
P9 630 9 60 Sau / Rear 800 1400x1100 1800x1700 4200 1500
90 900 1500x1000 2000x1600 4500 1600
60 Hông / Side 800 1400x1100 2100x1450 4200 1500
90 900 1400x1200 2100x1550 4500 1600
P11 750 11 60 Sau / Rear 800 1400x1350 1800x1950 4200 1500
90 900 1500x1250 2000x1850 4500 1600
60 Hông / Side 800 1400x1350 2100x1700 4200 1500
90 900 1400x1400 2100x1750 4500 1600
P15 1000 15 60 Sau / Rear 900 1600x1500 2100x2100 4200 1500
90 1000 1700x1400 2200x2000 4500 1600
60 Hông / Side 900 1600x1500 2400x1900 4200 1500
90 1000 1700x1400 2600x1800 4500 1600
P24 1600 24 60 Sau / Rear 1100 2000x1800 2500x2400 4300 1600
90 1200 2100x1700 2600x2000 4500 1600
60 Hông / Side 1100 1900x1900 2700x2300 4300 1600
90 1200 2000x2000 2800x2400 4500 1600

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dưới đây là các sản phẩm khác cùng với mục Thang máy
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
  Liên hệ
  Mẫu Cabin: Có nhiều kiểu mẫu, khách hàng click để xem phía dưới...
TÌM DẦU CHO XE NHANH !!?
Loại dầu cần tìm
Tìm theo dung tích
tìm theo thang đo SAE
Nhập SAE (ví dụ 20W-50)
Hotline
Hotline:
0918.623.168 
0918.623.168